PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Kinderkerk

Kinderkerk
KinderKerk  31-10 j.l.
God had het goed met ons voor. In dit regenachtige weekend scheen de zon toen wij met de jongsten een prachtige herfstwandeling maakten. Een korte route, maar wat was het leuk! De kinderen hadden de opdracht gekeken goed om zich heen te kijken wat er allemaal wel niet te vinden is in de natuur.  Springen of vallen in de drek, regenplassen, vrijwel  allemaal lekker vies geworden kinderen.  
Met twee emmers vol kwamen we de kerk weer binnen en de kinderen maakten van alle moois prachtig gevulde herfstbakjes om mee naar huis te nemen. Zo zaten er naast alle mooie blaadjes, takjes, steentjes en besjes ook blokjes klei tussen en kwam er zelfs een pissebed tevoorschijn! Met ondersteuning van wat oudere kinderen hebben we een prachtige ochtend gehad. We hebben afgesloten met het lied:
“Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen,
Want wij kunnen samen spelen,
Samen zingen, samen delen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.”
lees meer »
 
Afscheid dominee Veltman Afscheid dominee Veltman

Van de predikant
Dit zal de laatste maal zijn dat ik dit gemeentebericht voor Engwierum schrijf: het is op de kop af de 120e keer. De vorige keer heb ik al een kleine terugblik geschreven, dat zal ik nu niet weer doen. Toch nog een paar woorden naar aanleiding van de afscheidsdienst van 23 augustus en ook de tijd die er voor u nu aankomt. Gelukkig konden we weer met elkaar samen komen in de kerk na maanden van coronabeperkingen. En nog steeds moeten we daar rekening mee houden, maar de kerk is weer open! Volgens het protocol kunnen er 50 mensen in de kerk zitten - inclusief kreake - op anderhalve meter afstand. En zo kon iedereen in de afscheidsdienst een plaats krijgen.
Ik vond het mooi en passend om in diezelfde dienst ook de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van de aftredende kerkenraadsleden. Immers zelf ben ik ook een ambtsdrager, die net als de anderen afscheid nam na een werkzame periode van zo’n vijfenhalf jaar. De tekst voor de overdenking kwam uit Efeziërs 4: ‘Ga de weg, die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheide, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde’. Deze woorden van de apostel Paulus wil ik u meegeven voor de vacaturetijd, die er nu komt. Echter niet alleen voor dan, voor elke dag is dit een inhoudsvol woord!
Yn in noflike en ûntspannen sfear, sa’t wy dat wend binne yn Ingwierrum, koenen wy fan inoar ôfskie nimme. Yn it bysûnder wol ik skiedend foarsitter fan de tsjerkeried Jan Willem Stuursma bedanke foar zijn tankwurd en tapaslik kado fan in lep, skoffel en readebitesie. ‘No ’t jo ophâlde mei jo wurk yn de wyngerd fan de Hear moatte jo net stilsitten bliuwe. No mar oan de slach yn de tún en de Fryske klaai/wâldgrûn bewurkje’ sei d’ er. Ek tige tank foar it kado fan de repro fan Jan Kooistra, oanbean út namme fan de gemeente troch Eke en Ykje, dy’t in moai plakje krije sil yn de keamer!
Foar no ‘lis ik de pinne del’ en sitear hjir de wurden fan it lêste liet dat wy meiïnoar songen:
Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje,
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
It mei jim allegear goed gean ûnder de seine fan ús Hear en foar no en letter: oant sjen!

                                       ds. Warner Veltman
 
 
Kerst en de Kinderkerk

Kerst en de Kinderkerk
Kerst 2020
 
KinderKerk
Door de lockdown konden we voorafgaand aan Kerst niet meer samen knutselen en dat was heel erg jammer. We hebben daarop knutselpakketjes voor de kinderen gemaakt en langs gebracht, zodat de kinderen toch hun mooie knutsel nog konden maken. We kregen twee prachtige foto’s toegestuurd van Nienke en Iris en van Aline die we mochten laten plaatsen!
We hopen dat we in 2021 weer wat vaker KinderKerk kunnen vieren en we wensen iedereen een
gelukkig nieuwjaar!  Groeten van Thea en Ykje.


 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
lees meer »
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
Privacy Wetgeving
Op deze website kunt u lezen over de privacyverklaring van de Protestantse Kerk Engwierum. In de privacyverklaring is onder andere het volgende opgenomen wat betreft het vermelden van personen in de Geandewei: ‘de kerk heeft een gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God. Daarom worden namen van zieken, jubilerenden etc. vermeld in de Geandewei, omdat het hoort bij het wezen van de kerk dat leden met elkaar meeleven’.

Indien u in de toekomst niet meer wilt worden genoemd in de Geandewei, stuur dan een email naar ‘scriba.pkn.engwierum@gmail.com’. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.
 
Nuttige adressen Nuttige adressen
Voorzitter: VACANT

Scriba: Mevr. Baukje de Haan, email: scriba.pkn.engwierum@gmail.com tel: 06 12237889

Kopij Geandewei: pgengwierum@geandewei.nl

Preekvoorziener: Mevr. E. de Graaf-Helder, email: degraafhelder@knid.nl, tel. 0511-408248

Kosters:
Aanspreekpunt voor de kerk:
Dhr. H. Nutma, Dodingawei 23, 9132 EB Engwierum tel.:0511  408676 email: hs.nutma@knid.nl 
 


Aanspreekpunt voor het lokaal: It Roster 2:              
Mevr. S de Vries-van Dijk, de Buorren 21, 9132 LW Engwierum, Tel.: 0511-408203 email: sjoukjevandijk@live.nl

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
lees meer »
 
Protestantse gemeente te Engwierum Protestantse gemeente te Engwierum
Engwierum is een klein dorp, oostelijk gelegen, in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het inwonertal ligt rond de 600 mensen. De dorpskerk, uit 1746, is de enige kerk van het dorp. De kerk is een monumentaal Rijksmonument.


 
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.