PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Gemeenteavond Gemeenteavond


De gemeenteavond zal worden gehouden op woensdag 14 maart 2018, na de bidstond. Tijdens deze avond zal de vragenlijst, die u onlangs heeft ingevuld o.a. worden toegelicht.
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze avond bij te wonen in 'It Lokaal’ om 20.30 uur.
 
 
Agenda

Koffie
Welkom/ Opening
Notulen
Vaststellen agenda
Mededeling(en) door de voorzitter
Afrekening kerk
Afrekening diaconie
Presentatie uitkomst gehouden vragenlijst
Rondvraag
Sluiting

 
Nuttige adressen Nuttige adressen

Predikant: Ds. W. Veltman, email: tel: 0519-518476

Voorzitter: Dhr J.W. Stuursma, email: tel: 0519-518260

Scriba: Mevr. A. Schreiber-Kampen, email: tel: 06 33106710

Kopij Geandewei:

Preekvoorziener: Mevr. E. de Graaf-Helder, email: tel. 0511-408248

Kosters:
Aanspreekpunt voor het lokaal, It Roster 2:              
Mevr. S de Vries-van Dijk, de Buorren 21, 9132 LW Engwierum, Tel.: 0511-408203 email:

Koster tijdens de diensten:
Dhr. H. Veendorp, De Dobbe 8, 9132 LZ Engwierum, tel.: 408456 email:

 

 
Protestantse gemeente te Engwierum Protestantse gemeente te Engwierum

Engwierum is een klein dorp boven in de gemeente Dongeradeel. Het inwonertal ligt rond de 600 mensen. De dorpskerk, uit 1746, is de enige kerk van het dorp. De kerk is een monumentaal Rijksmonument.


 

 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.