PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Aankondiging begraafplaats PKN gemeente te Engwierum Aankondiging begraafplaats PKN gemeente te Engwierum

Hierbij delen wij u mede dat de kerkenraad het voornemen heeft om een aantal graven te ruimen op het hof rondom de kerk. Het betreft graven waarvoor geen rechten meer worden betaald.
Op deze wijze komt er ruimte vrij voor het uitgeven van nieuwe graven.
De stenen worden verwijderd vanaf 1 april 2021.
De te ruimen stenen zijn gemerkt met een sticker.
In de map grafmonumenten staat een plattegrond van de begraafplaats rondom de kerk.
Op deze plattegrond zijn een aantal graven gemarkeerd. Geel gekleurde graven gaan terug naar de kerk. Groen gekleurde graven worden opnieuw uitgegeven.
Heeft u vragen? Neem contact op.  

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Jan Jaap Stuursma
telefoon 0511-408414, janjaapstuursma@hotmail.com

 
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
Privacy Wetgeving
Op deze website kunt u lezen over de privacyverklaring van de Protestantse Kerk Engwierum. In de privacyverklaring is onder andere het volgende opgenomen wat betreft het vermelden van personen in de Geandewei: ‘de kerk heeft een gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God. Daarom worden namen van zieken, jubilerenden etc. vermeld in de Geandewei, omdat het hoort bij het wezen van de kerk dat leden met elkaar meeleven’.

Indien u in de toekomst niet meer wilt worden genoemd in de Geandewei, stuur dan een email naar ‘scriba.pkn.engwierum@gmail.com’. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.
 
Nuttige adressen Nuttige adressen
Predikant: Ds. W. Veltman, email: wveltman@knid.nl tel: 0519-518476

Voorzitter: Dhr J.W. Stuursma, email: jwstuursma@hotmail.com, tel: 0519-518260

Scriba: Mevr. Baukje de Haan, email: scriba.pkn.engwierum@gmail.com tel: 06 12237889

Kopij Geandewei:geandewei.engwierum@gmail.com

Preekvoorziener: Mevr. E. de Graaf-Helder, email: degraafhelder@knid.nl, tel. 0511-408248

Kosters:
Aanspreekpunt voor de kerk:
Dhr. H. Veendorp, De Dobbe 8, 9132 LZ Engwierum, tel.: 0511-408456 email: h.veendorp@knid.nl

Aanspreekpunt voor het lokaal: It Roster 2:              
Mevr. S de Vries-van Dijk, de Buorren 21, 9132 LW Engwierum, Tel.: 0511-408203 email: sjoukjevandijk@live.nl

 
 
Protestantse gemeente te Engwierum Protestantse gemeente te Engwierum
Engwierum is een klein dorp, oostelijk gelegen, in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het inwonertal ligt rond de 600 mensen. De dorpskerk, uit 1746, is de enige kerk van het dorp. De kerk is een monumentaal Rijksmonument.


 
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.