PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Zondag 27 oktober
9.30 uur           Ds. D.G. Posthuma van Burgum          
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Zondag 3 november Fryske tsjinst
Koffiedrinken na de dienst.
9.30 uur           Ds. B. Keizer van Oostrum
Collectes:         1. Diaconie Kerkinactie Zending
                         2. Kerk
                       
Woensdag 6 november Dankstond
9.30 uur     Ds. W. Veltman
Collectes: 1. Diaconie
                 2. Kerk

Van de predikant
Ook een ‘kleine operatie’ blijft toch een operatie. En niet altijd verlopen ze via het spoorboekje. Als er dan complicaties optreden, dan ben je toch even langer onder de pannen - of beter gezegd onder de dekens. Gelukkig gaat het inmiddels weer beter en heb ik de werkzaamheden weer deels opgepakt. Afgelopen zondag ben ik voor het eerst weer voorgegaan in een kerkdienst. En dan wil ik hierbij even gebruik maken van de gelegenheid om de kerkenraad te bedanken en dan met name Harm Nutma, die - toen ik op 13 oktober zelf niet voor kon gaan - een preek bij mij heeft opgehaald en deze zelf heeft voorgelezen en dat noch wol yn it Frysk! En gehoord de reacties is dat heel goed gegaan en overgekomen bij de kerkgangers. Dank daarvoor! En ook dank voor de kaartjes, mailtjes, telefoontjes en bloemen tijdens mijn periode van ziekte. Dat doet een mens goed!

Bij de diensten
De komende weken staan er een aantal bijzondere diensten op het programma. Ds. Douwe Posthuma is inmiddels geen onbekende meer in Engwierum. Hij hoopt op zijn eigen karakteristieke wijze komende zondag de dienst te leiden. De week erop volgend, 3 november, hoopt ds. Bernard Keizer weer in ons midden voor te gaan. Ik kan me herinneren dat hij in de zomer een kerkdienst moest afzeggen in verband met de hersteltijd na zijn operatie. Gelukkig is hij weer volop bezig en nu in Engwierum te horen!

Dankstond
Woensdag 6 november is het de Dankstond voor gewas en arbeid. In sommige Europese landen is dit een volledig vrije dag, waarop de mensen stilstaan bij de wezenlijke vragen van het leven, het voedsel en de economie. Ook in bepaalde Nederlandse streken en kerken is dit nog altijd een bijzondere rustdag. Eigenlijk heel goed, dat je niet alleen als kerk, maar ook als land en bevolking eens in het jaar zo’n dag van bezinning zou houden. Misschien dat we dan wel heel andere oplossingen zouden kunnen bedenken voor bijv. het stikstofprobleem. Feit is dat we ook in Engwierum samen komen om 19.30 uur in de Doarpstsjerke en na willen denken over deze vragen.
Daarop aansluitend is er om 20.30 uur de jaarlijkse Najaarsgemeenteavond. Ook hier zullen belangrijke zaken op de agenda komen te staan. Komt allen en denk en praat mee!
Rest mij om jullie allemaal hartelijk te groeten en goede weken toe te wensen,
                                                                                                                      ds. Warner Veltman


Vanuit de gemeente
KinderKerk 20 oktober 2019
Er was een cadeautje voor ons en daarmee kwam Rainbow de duif tevoorschijn. Rainbow woont in Wonderland, een land waar iedereen aardig voor elkaar is en voor elkaar zorgt. Ze vliegt naar andere landen om te kijken of ze samen met ons kan helpen het daar ook een beetje als in Wonderland te krijgen (Kids in Actie). Rainbow blijft in ons midden om ons hier aan te herinneren. Wij hebben haar in de kerk een mooi plekje gegeven, zodat ze bij ons, maar ook bij de grote mensen kan zijn. En toen gingen we vriendschapsbandjes maken in het kader van delen. Eentje voor onszelf en ook eentje voor een ander. En zelfs voor onze knuffels. En zo kreeg ook Rainbow een vriendschapsbandje om!
Foto armbandjes Engwierum-19

Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
05-11 Dhr. W. Wiersma
05-11 Dhr. K. Wiersma
06-11 Dhr. W. Vries
09-11 Mevr. O. Zuidema- de Vries
19-11 Mevr. A. Dijkstra-Kloostra
21-11 Dhr. W. Veninga
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en een fijne dag toegewenst.

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 2 november 2019 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .

                                                                      
                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.