PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum  17-2021


Zondag  3 oktober

09.30 uur Ds T.A. Huttenga,  Burgum
Collecten
1ste  Diaconie
2de   Kerk
3de collecte is voor Kerk en IsraëlZondag 10 oktober

09.30 uur  Ds. C.W.Neef, Kollum
Collecten,
1ste      Diaconie
2de       Kerk

Collecte 3 oktober kerk en Israël
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de tweede wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar; de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het Jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.PastoraatIt gemis en de leechte sille bliuwe, mar de waarme belangstelling en it meilibjen dat wy krigen hawwe nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en grutske pake

KEES LOONSTRA

hat ús tige goed dien.

Elly
Bert, Reina, Anna Marije & Ytsen
Sabine
Johan


Achter fierten

Stadich gean ik de wrâld út
Nei in lânskip achter fierten.
En wat ik wie en bin,
En wat ik bliuw, giet mei, yn alle rest;
Nei in lân dat gjin fuotprint ken

Stadich ferdwyn ik út de tiden
Nei in takomst fierder as de stjerren.
En wat ik wie en bin en bliuw,
Gjet mei my mei yn alle rést.
As wie ik net en hie ik nea bestean.
                                                                                                                                                         Overgenomen


Jarigen in oktober
J. de Boer-Fokkema de Omloop 3-6 9101 BW Dokkum op 2 oktober
K.Vries   Nylan 12 op 31 oktober
J. van Dijk Sylsterwei  22 ook op 31 oktober

Van harte gefeliciteerd namens de gemeente en we hopen dat u een prachtige dag mag beleven. Gods zegen toegewenst voor alle dagen die nog mogen komen.

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt op 15 oktober en kopij daarvoor kan aangeleverd worden tot 8 oktober bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl

 


 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.