PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum  22 – 2022


Zondag  11 december

09.30 uur Ds  C. W. Neef, Kollum

Collecten:
1ste  Diaconie  Kerk in Actie/Diaconaat
2de   KerkZondag  18  december   

09.30 uur Ds. J. de Gier, Dokkum

Collecten:
1 ste      Diaconie
2 de       Kerk


 
Vanuit de Kerk

Samenzang

Kent u ze nog de kerstliedjes van vroeger zoals Engelkens door ‘t luchtruim zwevend, een roos ontloken of Komt verwondert u hier mensen? Hoe mooi is dat om naar te luisteren, of mooier nog, heerlijk mee te zingen! Zondagmiddag 18 december om 16.00 uur in de dorpskerk van Engwierum wordt u een nostalgische middag aangeboden met kerstliedjes van weleer en prachtige kerstverhalen. In een sfeervolle verlichte kerk wanen we ons weer even in de tijd van toen!
Entree is gratis.


Uitnodiging

24 december 20.30 uur, is er een kerstavondconcert in de dorpskerk van Engwierum.
Dit wordt verzorgd door Organ orcestra “OXYDO” en van geselecteerde LP’s van koorensembles.
Een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld.


Pastoraat

Jarig in december:

Mw.  A. Brouwer-Poelstra  van de Dodingawei       14-12

Mw.  F. Gorter-Kloosterman  van de Lytse Wei       17-12

De heer    A. Kempenaar van de Buorren                29-12

Alle jarigen namens de gemeente alvast een heugelijke dag toegewenst, en dat de liefde Gods jullie steeds nabij mogen zijn.

Nagekomen verjaardag:

Dhr G. van Hoving van De Dream  DNZ heeft 3 december zijn 70 ste verjaardag mogen vieren.
Namens de gemeente hopen wij dat het een prachtige dag geweest is en wensen wij hem Gods zegen toe.


Correctie huwelijksjubileum.

In de vorige Geandewei is per abuis vermeld dat het a.s. 55 jarig huwelijk van dhr en mevr. Mollema- Groen van de Kampen op 28 december plaats zal vinden, dit is echter onjuist, de heugelijke dag is een dag eerder en wel op 27 december 2022.
Namens de gemeente een prachtige dag toegewenst en de Liefde Gods.

Dank.

Graag wil ik bij dezen hartelijk dank zeggen aan iedereen die ervoor gezorgd hebben middels een kaart, bezoekje of bloemen de tijd in het ziekenhuis en nu in de Waadwente te veraangenamen. Het is ondoenlijk om ieder persoonlijk te bedanken, daarom langs deze weg. Het heeft mij zeer goed gedaan!
                                                                                                                              Eke de Graaf- Helder


Verhuisd

Wij zijn verhuisd van Engwierum naar Dokkum.
Het was geen gelukkige start, planning was 1 september 2022.
Enkele weken voor vertrek brak Griet haar heup. Eerst opgenomen in het MCL, later revalideren in Waadwente Dokkum. Na een poos thuis geweest te zijn, moest zij alsnog worden opgenomen op verschillende afdelingen, bij gebrek aan een goede plaats. Nu is zij overgeplaatst naar Noorderbreedte, onderdeel van MCL, Afdeling 8 kamer 5. Door intensieve begeleiding, oefeningen en medicatie kan zij daar voorlopig blijven.
                                                                                                                 Willem en Griet Vries- Talsma
                                                                                                                 De Omloop 7-3
                                                                                                                 9101 BW Dokkum
                                                                                                                 Tel. 0519-347370


Ziekenhuis
Opgenomen in het MCL is dhr A. Kempenaar van de Buorren.
Wij wensen hem veel kracht en sterkte toe bij zijn verblijf in het ziekenhuis.

Ook dhr. J. W. Stuursma van de Dodingawei is opgenomen geweest in het ziekenhuis, en gelukkig mocht hij deze week weer naar huis.

Beide heren, en allen die nog steeds opgenomen zijn om te revalideren of in afwachting zijn van onderzoeken wensen wij van harte Gods liefde toe. Daarbij denken wij ook aan de zieken thuis of elders, en zij die niet met name genoemd willen worden, en wensen hen de Liefde Gods toe.

 
Kopij

De volgende Geandewei verschijnt 23 december.
Kopij is van harte welkom en kan digitaal aangeleverd worden tot 16 december  pgengwierum@geandewei.nl
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.