PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Predikant: Vacant
Voorzitter: Dhr. W. M. de Graaf, de Buorren 18, 9132 LX Engwierum
T: 0511-408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba: Vacant
Website: www.kerkengwierum.nl

Engwierum 12- 2022

Zondag 19 juni
09.30 uur Ds. W. Veltman, Ee. Heilig Avondmaal
Collectes:
1 ste Diaconie Kerk in Actie -Diaconaat Nederland
2 de Kerk

Zondag 26 juni
09.30 uur Ds E.J. M. Peersmann, Kollum.
Collectes:
1 ste Diaconie
2 de Kerk

Zondag 3 juli
09.30 uur Ds. J. Bakker, Feanwâlden.
Collectes:
1ste Diaconie Kerk in Actie-Werelddiaconaat
2de Kerk
Na de dienst is er koffiedrinken in Het Lokaal.

Vanuit de Kerk

Harpmuziek in de eredienst.

Zoals al een tijdje aangekondigd werd in verschillende media is Harpiste Regina Ederveen
zondag 12 juni te gast geweest in de eredienst van de PKN kerk in Engwierum. De dienst die
onder leiding stond van Ds G. Van Wieren van Oosternijkerk had een muzikaal karakter.
Samenzang werd begeleid door organist Rob Huijzer en tussendoor speelde de harpiste een
vijftal liederen. Ederveen die gewend is om in kerken te spelen vertelde na de dienst, dat het
verrassend was om in onze dorpskerk te spelen vanwege de fantastische akoestiek. Het was

duidelijk dat een aantal mensen speciaal gekomen zijn om naar de harpiste te luisteren, en
daar ook van onder de indruk waren. Maar ook de vaste kerkgangers hadden een fijne dienst
meegemaakt die ochtend, zo vertelde men. Aan het eind van de dienst werd Regina
Ederveen benaderd door velen met vragen, en ook om het mooie instrument van dichtbij te
bekijken. Een speciale unieke eredienst, die als zeer aangenaam werd ervaren! Voor harpiste
en organist waren er bloemen en een welverdiend applaus voor beiden!

Hier graag de foto

Pastoraal

Huwelijk

De kerkenraad heeft het verzoek binnen gekregen om het huwelijk af te kondigen tussen

Hendrik van der Meulen

&
Mirjam Wubs
Het aangekondigd huwelijk is afgekondigd op 12 juni.
Het bruidspaar laat weten dat het Ja woord gegeven zal worden op vrijdag 24 juni ten
stadhuize in Dokkum om 15.00 uur.
Hendrik en Mirjam vragen Gods zegen over hun huwelijk in de Hervormde Catharina kerk van
Aalsum. De dienst begint om 19.15 uur.
Het huwelijksfeest vindt plaats in Restaurant- Steakhouse ‘ De IJsherberg ‘ van Dokkum
vanaf 20.30 uur.
Als trouwtekst hebben zij gekozen voor Spreuken 3 : 5-6
Vertrouw op de Heer met heel je hart, steunt niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

Jarigen in juli
Mevr. P. Mollema-Groen, de kampen op 20- 07
Mevr. A. Douma-de Roos, lytse wei op 20- 07
Dhr. M.A. Bos Dodingawei op 26 -07
Mevr. J. Oosterhof-Terpstra Sylsterwei op 30- 07
Dhr. G. Krol Lytse wei op 31- 07
Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd met deze heugelijke dag. Namens de gemeente een
fijne dag en Gods zegen voor de toekomst.

Kopij
De komende Geandewei verschijnt over drie weken op 8 juli
Kopij is van harte welkom en kan aangeleverd worden tot 1 juli op de Buorren 10 of digitaal
pgengwierum@geandewei.nl
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.