PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Protestantse Gemeente Engwierum 11-2023

In donkerroze gedeelte van Engwierum bovenaan geen veranderingen:
Protestantse gemeente
Predikant         : Ds. J. Stander, Westerdiepswal 4, 9291 CH Kollum
                         Tel.: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com
Voorzitter         : W.M. de Graaf, De Buorren 18, 9132 LX Engwierum
                          Tel.: (0511) 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba              : vacant
                        : E: scribapgengwierum@gmail.com
Website           : www.kerkengwierum.nl

In lichtroze gedeelte over diensten links:
Zondag 4 juni
Geen dienst in onze dorpskerk.

Zondag 11 juni
9.30 uur           : Ds. A. Bouman uit Leeuwarden
Collectes          : 1ste voor de diaconie
              2de voor de Kerk

Zondag 18 juni
Geen dienst in onze dorpskerk.

Van de kerkenraad
13 juni
Op 13 juni heeft de kerkenraad haar laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer. In juli en augustus is er geen kerkenraadsvergadering.

9 juli vrijwilligersactiviteit
Dominee Johan Stander is in juni met zijn echtgenote met vakantie, maar op 9 juli is hij weer van de partij om de lekkere dingen te bakken bij de BBQ. Jullie komen toch ook?

Invoegen powerpoint bbq flyer

Uit de gemeente
Feestelijk nieuws
2 juni wordt een bijzondere dag. Het echtpaar Jan Willem en Nynke Stuursma-de Bruin is dan 45 jaar getrouwd! (Dodingawei 41). Het echtpaar Michael en Marie Bos-Buurman (Dodingawei 16) heeft dan een gouden jubileum, want zij zijn dan 50 jaar getrouwd! Wij willen beide echtparen van harte gelukwensen met deze bijzondere jubilea en hopen dat ze een prachtige feestdag zullen hebben!.

Pastorale zorg
Dominee Johan Stander gaat in juni met vakantie en zal hierdoor deze maand niet aanwezig zijn voor pastorale bezoekjes binnen onze gemeente. Mochten er dringende zaken zijn, dan kunt u dit doorgeven aan ouderling Harm Nutma.

We denken aan de ernstig zieken onder ons. Ook willen we de mensen niet vergeten die misschien niet meer in onze buurt wonen, maar toch wel heel betrokken zijn bij onze gemeente (bijv. Kollum, Dokkum, Gytsjerk).
Oane Kempenaar heeft goed nieuws ontvangen. Hij mag permanent blijven wonen in Drachten. Een plek waar hij het naar de zin heeft! Zijn adres: Essenweg 1-302, 9203 LK Drachten, tel.nr. 0512358620 Kopij
De volgende Geandewei verschijnt rond vrijdag 24 juni. Kopij kan aangeleverd worden t/m vrijdag 17 juni via de mail. E: scribapgengwierum@gmailcom

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.