PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum  18-2021


Zondag  17 oktober

09.30 uur Ds G. van Wieren, Oosternijkerk
Collecten
1ste  Diaconie
2de   Kerk -Kerk in Actie/Werelddiaconaat
Zondag 24 oktober

09.30 uur  Ds. J. van Buuren, Kollum
Collecten,
1ste      Diaconie
2de       Kerk
Vanuit de kerkenraad

Beroepingscommissie

 Geachte Gemeentes,
Vorig jaar december heeft de beroepingscommissie de opdracht gekregen van de Protestantse Gemeente  Ee, Oostrum, Jouswier en de Protestantse Gemeente Engwierum om een geschikte kandidaat te zoeken voor de functie Predikant in beide gemeentes.

Na een voortraject heeft de beroepingscommissie een vacature opgesteld aan de hand van de profielschets die opgesteld is door de beide kerkenraden. Deze is in april gepubliceerd.
De door de gemeenteleden aangedragen kandidaten zijn door de beroepingscommissie beoordeeld en, indien geschikt geacht, persoonlijk benaderd met de vraag te solliciteren op de vacature.

Op de vacature zijn een aantal reacties gekomen. Eind juni is de beroepingscommissie begonnen met het selecteren van kandidaten, het volgen van diensten via Youtube, bezoeken van kerkdiensten, enzovoort. Aan de hand van  de uitkomsten zijn er 3 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens de vakantieperiode hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen beroepingscommissie en kandidaten.
Een beroepingscommissie probeert te onderzoeken of een kandidaat geschikt wordt geacht voor het invullen van de functie naar aanleiding van de opgestelde profielschets van de kerkenraden.
Uit deze gesprekken is eind augustus een door de beroepingscommissie zeer geschikt geachte kandidaat gekomen, die eind augustus aan beide kerkenraden in kerkenraadsvergaderingen is aangedragen en toegelicht door de beroepingscommissie.

Beide kerkenraden hebben het advies van de beroepingscommissie overgenomen en hebben de kandidaat begin september uitgenodigd voor een gesprek.
Het gesprek van de kandidaat met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Engwierum verliep zeer goed. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Engwierum was enthousiast over een vervolgtraject.
Het gesprek tussen  de kandidaat en de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier is door de leden van de kerkenraad echter wisselend ervaren, mede door de invulling van het gesprek. Nadien is er nog contact geweest tussen de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier en de kandidaat, waarna het traject helaas door de kandidaat is afgeketst.

Hoewel wij deze gang van zaken enorm betreuren, geeft dit echter ook handvatten voor de eventuele toekomst om het traject vooraf beter te kunnen voorbereiden.

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Engwierum.
De Beroepingscommissie.

                                                                                                                                                                        

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt op 29 oktober en kopij daarvoor kan aangeleverd worden tot 22 oktober bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl

 
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.