PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Protestantse Gemeente Engwierum 02-2024

Protestantse gemeente
Predikant         : Ds. J. Stander, Westerdiepswal 4, 9291 CH Kollum
                          Tel.: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com
Voorzitter         : W.M. de Graaf, De Buorren 18, 9132 LX Ingwierrum
                          Tel.: (0511) 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba              : vacant
                        : E: scribapgengwierum@gmail.com
Website           : www.kerkengwierum.nl

Zondag 28 januari  
Geen dienst in onze dorpskerk.

Zondag 4 februari
9.30 uur           : Mw. A. Plantinga uit Ie.
Collectes          : 1ste voor de diaconie
                          2de voor de Kerk
Organist           : Nynke Stuursma


Van de kerkenraad
De kerkenraad heeft in deze wintertijd even een korte periode van rust gehouden. De eerstvolgende kerkenraadsvergadering vond plaats op 23 januari j.l.

Beste vrijwilligers,
Beste vrijwilligers, een kort, maar oprecht bedankje voor jullie onmisbare rol in onze gemeente. Jullie inzet bij de schoonmaak van de kerk, het verzorgen van bloemen, de administratieve ondersteuning en het bieden van troost aan zieken is van onschatbare waarde. Dank voor de betekenisvolle bijdrage aan onze gemeenschap!

Namens de kerkrentmeesters,
Jan Jaap Stuursma.

Regionale gespreksgroep
De eerstvolgende datum voor de regionale gespreksgroep in It Koetshûs te Easternijtsjerk onder leiding van ds. Hilde Graafland zal plaatsvinden 8 februari a.s.om 19.30 uur.

Pastorale zorg
Ds. Johan Stander verricht vele pastorale bezoekjes in onze gemeente, in ons dorp. Iedereen die graag pastorale zorg zou willen ontvangen kan hem hiervoor benaderen.
Naast het grote leed in onze wereld is er ook dichtbij verdriet, angst, eenzaamheid, ziekte, onmacht, armoede, onvrede. Gelukkig is er ook vreugde om te delen.
Om mensen bij naam te kunnen noemen in deze rubriek moeten wij voldoen aan de privacyregels. Mochten mensen graag met naam in Geandewei genoemd willen worden, dan kunnen zij dit doorgeven aan een kerkenraadslid.
In de Petrus-nieuwsbrief stond een mooi drempelgebed. Hierbij het laatste couplet daarvan:
Wij bidden vanuit de stilte van ons hart 
om uw geest, 
dat haar zachtheid, warmte en levenskracht 
door ons heen mag stromen. 
Buig ons toe naar elkaar 
dat wij open en vredelievend ieder mens tegemoet gaan,
als beelddrager van U, 
vandaag en de dagen die komen. 
Amen 


Ds. Marleen Kool


Kopij
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 9 februarii 2024. Kopij kan aangeleverd worden t/m vrijdag 2 februari 2024 via de mail. E: scribapgengwierum@gmailcom


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.