PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 17-2020   

Zondag          27 september

9.30  uur        Dhr  G.H.Visser   Wouterswoude

1e collecte      Diaconie
2e collecte      Kerk

Zondag           4 oktober

9.30  uur         Mevr. M. Folbert v.d. Heijden  Ternaard
1e  collecte      Diaconie
2e  collecte      Kerk
3e  collecte      Kerk en Israël


Van de kerkenraad

Nu onze gemeente maar twee ouderlingen meer heeft, en in coronatijd alleen maar één ouderling dienst doet, hebben we een diaken, de scriba en een gastouderling gevraagd om met de ouderlingen mee te werken om tijdens de diensten, dienst te doen. Jan Willem Stuursma, Sjoukje de Vries en Baukje de Haan zijn hiertoe bereid gevonden.

Van de Diaconie

4 oktober Israëlzondag

In 1949 stelt de Hervormde Synode een Israëlzondag in, net na de tweede wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het Kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse Volk. Eerst stelde de Hervormde Synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het Jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten. In 1984 wordt van Gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.


Pastoraal

Jarig in Oktober

Mevr J. de Boer-Fokkema op 2 oktober.

Namens de Gemeente hopen we dat ze een prachtige dag mag beleven te midden van haar dierbaren.
Voor een kaartje volgt hieronder haar adres:

Revalidatiecentrum  “De Linde”
Thialfweg   44    Kamer 23
8441 PW  Heerenveen


Zieken

We wensen de heer Oane Kempenaar die nog steeds verblijft in Revalidatiecentrum Noorderbreedte
Borniastraat  40  8934 AD Leeuwarden, veel sterkte toe, evenals mevr de Boer in Heerenveen.
Ook denken wij aan allen thuis die met kommer en verdriet belast zijn, en wensen een ieder Gods zegen toe.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt 8 oktober.
Kopij kan aangeleverd worden tot 2 oktober bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal:
pgengwierum@geandewei.nl

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.