PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Protestantse Gemeente Engwierum 16-2023

In donkerroze gedeelte van Engwierum bovenaan geen veranderingen:
Protestantse gemeente
Predikant          : Ds. J. Stander, Westerdiepswal 4, 9291 CH Kollum
                         Tel.: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com
Voorzitter         : W.M. de Graaf, De Buorren 18, 9132 LX Engwierum
                          Tel.: (0511) 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba              : vacant
                        : E: scribapgengwierum@gmail.com
Website            : www.kerkengwierum.nl

In lichtroze gedeelte over diensten links:
Zondag 10 september
10.00 uur          : Startzondag! Geen dienst, maar een interactief samenzijn startend in de
                          dorpskerk met na afloop koffiedrinken in ’t Lokaal! Ga jij ook mee?

Zondag 17 september
9.30 uur            : Ds. J. van Buuren uit Kollum
Collectes          : 1ste voor de diaconie
              2de voor de Kerk

Zondag 24 september
Geen dienst in onze dorpskerk.


Van de kerkenraad

Landschapstriënnale
In september vindt aan de Waddenkust van Harlingen tot Delfzijl ook de Landschapstriënnale plaats. Daarin wordt  aandacht besteed aan het landschap voor en achter de dijken, maar ook aan de dorpen. In het hele kustgebied van Friesland worden activiteiten georganiseerd en veel kerken zijn open. Onze kerk is open op zaterdag 2 en zaterdag 9 september ‘s middags, van 13,30-17.00 uur (https://landschapstriennale.com/editie-2023).

Zondag 10 september, startzondag, 10.00 uur
Het jaarthema van de Protestantse Kerk 2023-2024: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. De startzondag wordt georganiseerd rond “De Emmaüsgangers”. We gaan zingen, een kort spel doen en wandelen. Voor mensen die moeite hebben met wandelen wordt uiteraard een andere oplossing gezocht. Na 20 minuten komen we terug om samen deze startzondag te beëindigen met koffie-thee-ranja. Laat je verrassen. Ga jij ook mee?! We zien je graag, want het is mooi wanneer we samen positief en betrokken bij elkaar het winterwerk weer gaan opstarten.


 

Uitleg illustratie “Ga mee!”:
Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde. (bron: www.protestantsekerk.nl)

Pastorale zorg
Deze zomer zijn we geconfronteerd met het sterven van (oud) dorpsgenoten. Daar zijn we van geschrokken. Het mooie van het leven is dat we in ons dorp ook weer nieuw leven hebben mogen begroeten. Twee gezinnen hebben deze zomer een gezond kindje mogen ontvangen.
Geert Krol is verhuisd naar Nij Tjaerda 127, 9104 KB  Damwâld. We wensen Geert een fijne tijd in Nij Tjaerda en hopen dat hij zich hier snel thuis zal voelen.

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 29 september a.s. Kopij kan aangeleverd worden t/m vrijdag 21 september via de mail. E: scribapgengwierum@gmailcom

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.