PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Predikant:        Vacant
Voorzitter:        Dhr.  W. M. de Graaf, de Buorren 18, 9132 LX    Engwierum
                        T: 0511-408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba:             Vacant
                        Website: www.kerkengwierum.nl

Engwierum   10- 2022Zondag 22 mei

09.30 uur  Ds  C. Neef, Kollum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Collectes:
1 ste  Diaconie
2 de   Kerk
3 de   Kerk Jop Missionair Werk
Donderdag  26 mei  Hemelvaart
10.00 uur   Gezamenlijke dienst in OostrumZondag  29  mei

09.30 uur  Ds  B. Keizer,  Oostrum   ( Friese dienst )
Collectes:
1 ste  Diaconie
2 de  Kerk


Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in het Lokaal, waar Sjoukje een heerlijk bakje heeft klaar te staan! Waar we een ieder kunnen ontmoeten in het tegenkomen van elkaar, maar ook ont-moeten. Even gezellig aanschuiven en bijpraten, waar het moeten wegvalt. Waar we de nieuwtjes van de dag door gaan nemen, waar we de preek nabespreken, maar ook de zorgen met elkaar delen over wie er door ziekte niet bij kan zijn of wie er ons ontvallen zijn. Dankbare en belangrijke momenten. Lafenis voor lichaam en geest.Vanuit de gemeente


Terug in de tijd
Onlangs vond er op de biologische zorgboerderij Timpelsteed van Piet en Rika Sipma in Engwierum een bijzondere gebeurtenis plaats. Voor een stuk land dat omgeploegd moest worden lieten ze de paarden het werk doen. Belgische paarden en Drentse paarden stonden klaar om voor de ploeg gespannen te worden. Voorzien van oogkleppen en in span opgesteld zou het land bewerkt gaan worden. Doch dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Waar hun voorgangers 50 jaar geleden niet anders gewend waren, was het voor deze paarden toch een ietwat vreemde situatie. Vanzelf ging het niet, sommigen hadden moeite om vooruit te gaan, anderen weigerden pertinent, en steigerden zelfs. Gelukkig was er een boer aanwezig die begreep dat de paarden op weg geholpen moesten worden. Hij ontkoppelde de ploeg van de paarden en ging met de dieren het stuk land lopen dat omgeploegd moest worden. Daarna was het een koud kunstje om de paarden het werk te laten doen. Ook voor de andere viervoeters was het daarna geen probleem meer. In anno 2022 waar ook de landbouw deel uitmaakt van de nieuwste en ingenieus ingevoerde machines is het moeilijk voor te stellen dat er ooit eens een tijd geweest is dat al het werk door paarden gedaan werd. Ploegen door soms dikke vette klei verstoken van alle vormen van verlichting, maar men wist niet beter. Een verstilde blik, het trage voortbewegen van viervoeters begeleid door de boer die steeds weer dezelfde horizontale lijn aanhielden. In alle stilte en één zijn met de natuur vormde dit proces alle jaren weer hetzelfde doel. Het gereedmaken van het land voor het nieuwe gewas. Nu we leven in een dynamisch tijdperk, waarin de pk’s van de paarden omgezet zijn naar motorvermogende kolossale computergestuurde tractors, is het in niets meer te vergelijken. Alleen de meeuwen, zij waren er al, ze zijn er nu nog, en ze zullen er altijd wel blijven!

 Hier alstublieft de foto


Harpiste op 12 juni in de kerk.

De agenda van Regina Ederveen, zit vol voor dit hele jaar, en voor 12 juni staan wij als Protestantse kerk in Engwierum genoteerd. Zelfs voor 2023 is er al een groot gedeelte ingevuld. Mensen genieten van haar spel op een harp. Ze heeft er twee, een gouden en een Keltische, en het moment en de plaats geeft voor haar aan, welke harp zij zal gebruiken. Mevrouw Ederveen, wordt veel gevraagd. Het speciale geluid en timbre van de harp is inpasbaar bij zowel blijmoedige en uitbundige gelegenheden, als ook bij ingetogen en droevige momenten. De harp wordt tegenwoordig ook vaak voor healing ingezet, en in meditatieve sessies. Deze vrouw die een opleiding genoot aan het Utrechts conservatorium heeft zich in de loop der tijd aangepast aan diverse locaties en daarbij ook een eigen kenmerkende muzikale inbreng naar voren gebracht. Zoals vele reacties gemeen hadden, het is een lust voor het oor, om naar dit wonderlijk instrument dat zoveel sferen benadrukt, te luisteren. Maar natuurlijk ook mede door de begaafdheid van de harpiste!
Komt allemaal luisteren naar Regina Ederveen op zondag 12 juni a.s het is echt de moeite waard!


Pastoraal

Zaterdag 14 mei is overleden onze oud buurtbewoner de heer Jakob Miedema.
 Sinds februari van dit jaar  weduwnaar van Wijtske Miedema-Adema. Een echtpaar dat veel lief en leed samen gedeeld had. En er is veel leed op hun pad gekomen. Maar ze hadden elkaar nog en samen klommen ze weer omhoog, zelfs uit het diepste dal. Maar het verlies van Wijtske kwam hard aan, en nu was er geen samen meer. In de slaap is Jakob ( Jaap ) heengegaan. Hij hoeft het nu niet meer alleen te doen.
Donderdag 19 mei zal de begrafenis plaatsvinden en wordt het lichaam aan de aarde toevertrouwd, bij Wijtske, weer samen.

Een i.m. over het leven van Jakob Miedema zal te lezen zijn in de volgende Geandewei.
 

Kopij

De komende Geandewei verschijnt over twee weken op 3 juni
Kopij is van harte welkom en kan aangeleverd worden op de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl tot 27 mei 
 
 
  
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.