PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag 24 november       Einde kerkelijk jaar
9.30 uur           Ds. W.Veltman
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk
                        3. Kerk Pastoraat

Zondag 1 december         1e Advent
9.30 uur           Ds. E.J.M. Peersmann van Kollum
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Van de predikant
We naderen weer het einde van een kerkelijk jaar. We leven in een kentering van de tijd, een kanteling, een wisseling van de tijden. Het oude kerkelijk jaar zal straks namelijk afgesloten worden en een week later begint er dan een nieuw kerkelijk jaar. Een kerkelijk jaar en een burgerlijk jaar zijn beide menselijke uitvindsels, want de mens heeft nu eenmaal de behoefte om de tijden in te delen en te ordenen. Anders wordt het een steeds maar doorgaande cyclus van tijden, waar niemand meer een kop en een staart aan vast kan plakken. Des te bijzonderder is het dat de Schepper van alle tijd hierin niet te onderscheiden is en aan geen tijden onderhevig of afhankelijk is. Met recht wordt van hem gezegd, dat Hij de Eeuwige is, die er was voor onze tijden en die er ook na onze tijden zal zijn. Daarom mogen wij geloven en erop vertrouwen dat Hij ook vandaag de Schepper van alle leven is en de Verlosser van alle nood en dood. In dat geloof mogen wij onze tijden ordenen en daarom gedenken wij op de laatste zondag van een kerkelijk jaar die mensen, die uit ons midden in 2019 zijn overleden. Ik noem u hier hun namen, datum van overlijden en leeftijd:

18 januari    Tjeerdtje de Vries-Dijkstra   81 jaar
20 mei        Gryt Vries-Vlasma              74 jaar
18 juli          Bart Zuidema                     78 jaar

We zullen in de dienst van komende zondag 24 november hun namen noemen en hen gedenken als mensen, die onder ons hebben gewoond, met wie we het leven hebben gedeeld, en waar we dierbare herinneringen aan hebben. We noemen hun namen als mensen, die weliswaar naar onze begrippen zijn gestorven, maar die als zijn schepselen en beminde kinderen mogen leven bij God in zijn koninkrijk, waar geen dood en geen pijn meer is. De families van de betreffende mensen zijn persoonlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij kunnen ook een gedachteniskaars aansteken met licht van de Paaskaars, teken van de opgestane en levende Heer in ons midden. Er zal ook een 4e kaars worden aangestoken ter gedachtenis aan die mensen uit ons dorp, die ook in 2019 zijn overleden. Tenslotte kan iedere aanwezige in de dienst een klein kaarsje aansteken ter herinnering aan een eigen geliefde overledene. We hopen met elkaar op een goede en waardige afsluiting van het kerkelijk jaar.

Zondag 1 december
Het begin van een nieuw kerkelijk jaar op de 1e dag en ook nog zondag van december 2019. De 1e Adventskaars zal worden aangestoken in de dienst, als teken van een kentering, een nieuw begin in het donker van de tijden. Ds. Ellen Peersmann uit Kollum zal in deze dienst voorgaan en we kennen haar allemaal nog van de jaren, dat zij als dienstdoend predikant verbonden was aan Engwierum. We hopen op een mooie dienst en een bemoedigend begin van een nieuwe tijd.
Rest mij om u en jullie allemaal goede weken toe te wensen en u hartelijk te groeten,
                                                                                                                                                                                                    ds. Warner Veltman

Verjaardagen
12 december dhr. E. Loonstra
17 december mw. F. Gorter - Kloosterman
22 december dhr. K. Dijkstra
27 december dhr. J. de Vries (de Skûle)
29 december dhr. A. Kempenaar
Alle jarigen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en een fijne dag toegewenst!


Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 30 november 2019 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .


                                                                      
                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              

                                                                      
                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              

Engwierum 21-2019  
Zondag 24 november       Einde kerkelijk jaar
9.30 uur           Ds. W.Veltman
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk
3. Kerk Pastoraat

Zondag 1 december         1e Advent
9.30 uur           Ds. E.J.M. Peersmann van Kollum
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Van de predikant
We naderen weer het einde van een kerkelijk jaar. We leven in een kentering van de tijd, een kanteling, een wisseling van de tijden. Het oude kerkelijk jaar zal straks namelijk afgesloten worden en een week later begint er dan een nieuw kerkelijk jaar. Een kerkelijk jaar en een burgerlijk jaar zijn beide menselijke uitvindsels, want de mens heeft nu eenmaal de behoefte om de tijden in te delen en te ordenen. Anders wordt het een steeds maar doorgaande cyclus van tijden, waar niemand meer een kop en een staart aan vast kan plakken. Des te bijzonderder is het dat de Schepper van alle tijd hierin niet te onderscheiden is en aan geen tijden onderhevig of afhankelijk is. Met recht wordt van hem gezegd, dat Hij de Eeuwige is, die er was voor onze tijden en die er ook na onze tijden zal zijn. Daarom mogen wij geloven en erop vertrouwen dat Hij ook vandaag de Schepper van alle leven is en de Verlosser van alle nood en dood. In dat geloof mogen wij onze tijden ordenen en daarom gedenken wij op de laatste zondag van een kerkelijk jaar die mensen, die uit ons midden in 2019 zijn overleden. Ik noem u hier hun namen, datum van overlijden en leeftijd:

18 januari    Tjeerdtje de Vries-Dijkstra   81 jaar
20 mei        Gryt Vries-Vlasma              74 jaar
18 juli          Bart Zuidema                     78 jaar

We zullen in de dienst van komende zondag 24 november hun namen noemen en hen gedenken als mensen, die onder ons hebben gewoond, met wie we het leven hebben gedeeld, en waar we dierbare herinneringen aan hebben. We noemen hun namen als mensen, die weliswaar naar onze begrippen zijn gestorven, maar die als zijn schepselen en beminde kinderen mogen leven bij God in zijn koninkrijk, waar geen dood en geen pijn meer is. De families van de betreffende mensen zijn persoonlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij kunnen ook een gedachteniskaars aansteken met licht van de Paaskaars, teken van de opgestane en levende Heer in ons midden. Er zal ook een 4e kaars worden aangestoken ter gedachtenis aan die mensen uit ons dorp, die ook in 2019 zijn overleden. Tenslotte kan iedere aanwezige in de dienst een klein kaarsje aansteken ter herinnering aan een eigen geliefde overledene. We hopen met elkaar op een goede en waardige afsluiting van het kerkelijk jaar.

Zondag 1 december
Het begin van een nieuw kerkelijk jaar op de 1e dag en ook nog zondag van december 2019. De 1e Adventskaars zal worden aangestoken in de dienst, als teken van een kentering, een nieuw begin in het donker van de tijden. Ds. Ellen Peersmann uit Kollum zal in deze dienst voorgaan en we kennen haar allemaal nog van de jaren, dat zij als dienstdoend predikant verbonden was aan Engwierum. We hopen op een mooie dienst en een bemoedigend begin van een nieuwe tijd.
Rest mij om u en jullie allemaal goede weken toe te wensen en u hartelijk te groeten,
                                                                                                                             ds. Warner Veltman

Verjaardagen
12 december dhr. E. Loonstra
17 december mw. F. Gorter - Kloosterman
22 december dhr. K. Dijkstra
27 december dhr. J. de Vries (de Skûle)
29 december dhr. A. Kempenaar
Alle jarigen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en een fijne dag toegewenst!


Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 30 november 2019 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .


                                                                      
                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              

                                                                      
                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                                                                                              

                                                                                             
                                                                                              

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.