PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Engwierum 6-2019  

             
Zondag 24 maart
9.30 uur           ds. G. Postma van Wâlterswâld
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Zondag 31 maart
9.30 uur           ds. C. Neef van Kollum
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Van de predikant
We zijn onderweg in de 40 dagen en leven van zondag naar zondag. In deze tijd van inkeer en bezinning, van vasten ook zijn dit de hoogtepunten van de weken en oases in de lange tijd van 40 dagen. De zondag als 1e dag van de week is geen vastendag en herinnert ons altijd aan de opstanding van Jezus uit het graf van de dood. Bekende predikanten, ds. G. Postma en ds. C. Neef, gaan voor in de eredienst.

Gespreksgroep op 1 april 20.00 uur
In Engwierum is er al jaren een groep van gemeenteleden, die een (losse) gespreksgroep vormen, waar verschillende thema’s worden behandeld. De laatste jaren zijn we meerdere malen samengekomen rond de Bijbelgedeeltes, die er op een bepaalde zondag worden gelezen. Dat willen we ook nu weer doen en wel op maandagavond  1 april vanaf 20.00 uur ten huize van Eke de Graaf-Helder aan de Lytse Wei 3. Het is dan een week vóór de Palmzondag en met name op die dag willen we ons richten. Ondertussen klinken al de stemmen door van de Stille Week, van de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag Stille Zaterdag. Een ieder die mee wil doen om de teksten van het Leesrooster te horen en te bespreken voor die komende dagen, is van harte welkom!
Rest mij om u en jullie allen een goede week toe te wensen en hartelijk te groeten,

                                                                                       ds. Warner Veltman

Terugblik gemeenteavond
Tijdens de gemeenteavond van 13 maart j.l. maakte voorzitter J.W. Stuursma bekend, dat dominee Veltman per 1 september 2020 zal stoppen met zijn werkzaamheden als predikant binnen onze gemeente.

Eveneens werd er op deze avond een schilderij getoond van de Hervormde Kerk omstreeks 1962. Het schilderij is destijds geschilderd door huisschilder Marten van Kammen uit Kollum. De kleinzoon Marten Jongsma uit Nijeveen, wilde het schilderij van zijn overleden grootvader, graag ‘teruggeven’ aan de kerk. Het schilderij zal een mooie plek krijgen in ‘It Lokaal’.

Kopij
Heeft u kopij voor de volgende Geandewei, dan kunt u deze digitaal aanleveren tot vrijdag 30 maart 2019, o.v.v. ‘kopij Geandewei’ of inleveren op de Mûnebuorren 9, Engwierum.
 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.