PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag 11  april

Geen Dienst


Zondag 18  april

Geen Dienst

Van uit de kerk

De leilindes die in een U vorm om de kerk staan zijn begin maart gesnoeid. ( zie vorig nummer van Geandewei ) Heel vroeg in het voorjaar wanneer de jonge spruiten aan de lindebomen zichtbaar zijn, komen de kerkrentmeesters met in hun kielzog een flink aantal vrijwilligers om het eerste zichtbare nieuwe aanwas te verwijderen. Het klinkt heftig maar die eerste scheuten zorgen voor wildgroei in de bomen en dus is het belangrijk dat deze jonge takjes gesnoeid worden. Enige tijd later wanneer de boom zich in alle glorie laat aanschouwen is het een mooie dichte gebladerte geworden die geleid wordt langs horizontale geleiders. De lindeboom die symbool staat voor het vrouwelijke heeft al sinds mensenheugenis gestaan voor het bewaren van de privacy. Vroeger bij boerderijen ook vaak als taak om de zon buiten te houden. De linde is bij uitstek een boom die makkelijk te leiden is en niet veel vraagt voor het onderhoud.

In de begin jaren ’90 hebben de kinderen van de basisschool – De Springplanke-  voor de aanplant van de lindeboompjes gezorgd. Nu zo’n dertig jaar later zijn de fragiele stammetjes uitgegroeid tot ferme stoere jongens die met elkaar zorgen voor een mooie omheining van het kerkhof, en de kerk in de zomer in een prachtig groen lint gedrapeerd hebben.Hier graag de foto
Vanuit de kerk


Dorpentocht 316 is een wandeltocht door Noord-Nederland met als doel christenen te verbinden en op te roepen tot gebed. Wandelen met een groot kruis van plaats naar plaats ( stad ) tussen Pasen en Pinksteren. Unite in Christ heeft deze dorpentocht uitgezet in de vorm van een hart. De wandeling begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen de deelnemers 42 dagen van dorp naar dorp in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten ze het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. De volgende dag gaat dit kruis mee naar het volgende dorp. Op 22 mei is de afsluiting weer in Wijnjewoude.
Per dorp is er een programma waarbij een teamleider van Unite in Christ de leiding heeft, er is aandacht voor het thema ( eenheid en bloei van je dorp ) en er wordt voor het dorp gebeden. De organisatie komt graag in contact met mensen uit de dorpen die mee willen werken aan de organisatie van deze activiteit. Op de website staat welke data worden aangedaan.
Aanmelden kan via info@uniteinchrist.nl


Pastoraal

Jarigen in April

24 -04  Mevr C.Wilman-Lenting,  Uniastrjitte
24 -04  Dhr. A.J.Stellema,        Lytse Wei
27- 04  Mevr M. van Dijk-Kooistra,  Sylsterwei

Namens de gemeente wensen wij de jarigen een heugelijke dag toe en Gods zegen voor de toekomst.

Bij de kerkenraad zijn geen namen bekend van mensen die in het ziekenhuis verblijven.
Bij dezen willen wij een ieder die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een luisterend oor contact op te nemen met iemand van de kerkenraad.
Een ieder die behoefte heeft aan een stem, ook dan contact op te nemen met iemand van de kerkenraad
Gods zegen toegewenst aan iedereen.

Een gebed
Tot U, God roep ik in de vroege morgen
Help mij te bidden
En mijn gedachten te richten op U
Ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is licht
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet
Ik ben bevreesd, bij U is hulp
Ik ben onrustig, bij U is vrede. In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.
                                                                                                                           Dietrich Bonhoeffer

Kopij

De kopij voor het volgend nummer van Geandewei kan ingeleverd worden tot 17 april bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.