PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag 19 mei 
11.00 uur         ds. H.F. de Vries van Dokkum  
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Zondag 26 mei
9.30 uur           ds. R. de Pee van Feanwâlden
Koffiedrinken na de dienst
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur         ds. W. Veltman
Gez. viering met PG Ee-Oostrum-Jouswier
Collectes: 1. Diaconie
                 2. Kerk
                       

Van de predikant
De komende zondag, de 4e na Pasen: Cantate - zondag Zingt! - begint de dienst niet om 9.30 uur, maar om 11.00 uur. De predikant, die voor zou gaan, moest deze dienst teruggegeven en dan valt het op zo’n korte termijn niet mee voor Eke de Graaf om een vervanger te vinden. Gelukkig heeft ze ds. H.F. de Vries van Dokkum bereid gevonden om voor te gaan in Engwierum, maar dat doet hij dan na zijn eerste dienst, om 11.00 uur dus. Op de 5e zondag na Pasen zal ds. R. der Pee, emeritus uit Feanwâlden de dienst leiden.

Hemelvaart
Op de 40e dag na Pasen vieren wij de Hemelvaartsdag. Donderdag 30 mei komen we samen in de Doarpstsjerke van Engwierum en deze dienst is dan gezamenlijk met de Prot. gemeente Ee-Oostrum-Jouswier. Als symbool van gastvrijheid is er van te voren gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in het Lokaal. Meestal is er nl. ook een groep gemeenteleden uit Ee, die te voet naar Engwierum komt. Deze kunnen dan even bijkomen met een kop koffie of thee. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom en de dienst zal dan om 10.00 uur beginnen. We luisteren naar het Evangelie voor deze dag en zingen bekende Hemelvaartsliederen. Het thema van de dienst zal zijn: ‘Hemelvaart als theologisch perspectief’.

Examens
Elk jaar zijn er weer jongeren, die aan de beurt zijn om examen te doen. Dat is natuurlijk alleen mar mooi. Wel is het altijd weer een spannende tijd en de vraag of het allemaal zal lukken. Zo’n 10% slaagt er niet in om de 1e keer er doorheen te komen. We wensen alle jongeren, die de komende weken zitten te zweten alle succes, concentratie, rust en geloof in een positieve afloop!
Rest mij om jullie allemaal goede weken toe te wensen in deze vreugdevolle Paastijd!


                                                                                   ds. Warner Veltman

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 24 mei 2019 bij de scriba of via de email: .


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.