PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Predikant  :  Pastoraal Werker, Ds J. Stander Westerdiepswal 4, 9291CH Kollum
                    Tel: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com

Voorzitter  :  W. M. de Graaf, de Buorren 18, 9132LX Engwierum
                    Tel: 0511- 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl

Scriba       :  Vacant

Website    :  www.kerkengwierum.nlEngwierum  3 – 2023

Zondag   12 februari

Geen dienst in onze kerk.Zondag 19 februari

09.30 uur Ds  G. van Wieren,  Oosternijkerk.

!ste collecte voor de Diaconie
2de voor de Kerk.
3de collecte, missionair werk.

Pastoraat

Zieken.

Ten tijde van schrijven is dhr Oane Kempenaar opgenomen in de Waadwente te Dokkum.
Schokker 14
De toekomst is nog ongewis voor Oane en wij wensen hem daarom veel kracht en bemoediging toe.

Deze wens en hoop gaat naar een ieder die in een moeilijke situatie leeft.
Daarbij willen wij zeker hen onnoemelijk veel kracht en sterkte toewensen die het gemis van een partner ten diepste ervaren. Dat Gods liefde iedereen mag omarmen en verwarmen.

Mw M. van der Heide van de Dobbe is na een operatie in het ziekenhuis weer thuisgekomen.
Ze moet zich nog aanpassen aan haar behandeling maar gelukkig kan ze thuis verder herstellen.
Wij wensen haar hierbij veel geduld en goede moed.


Jarig in februari:

21 februari Mevr. Stuursma-Wielenga  Meckemastate, Tjerk Hiddestraat 42, K 007   9291MX Kollum

Namens de gemeente alvast van harte geluk gewenst met deze bijzondere dag en moge Gods liefde u blijven omringen voor alle dagen die nog mogen komen!

Huwelijksjubileum:

10 februari 1978 gaven Hielke van der Bij en Lutske de Boer elkaar het ja- woord. Nu 10 februari 2023 is het 45 jaar geleden dat het echtpaar van der Bij- de Boer van It Roster deze dag met allen die hun lief zijn, willen gedenken!

Namens de gemeente wensen wij hen een prachtige dag toe en moge de zegen van God hen blijven omringen.
Kopij

De volgende Geandewei verschijnt 24 februari 2023
Kopij is van harte welkom en mag digitaal aangeleverd worden tot 17 februari naar pgengwierum@geandewei.nl

 
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.