PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag 8 september
Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur           Ds. B. de Boer van Kollum
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Zondag 15 september
9.30 uur           Ds. L. de Ruiter van Drachten
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Zondag 22 september
Startdienst Winterwerk
Koffiedrinken na de dienst.
9.30 uur           Ds. W. Veltman
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Van de predikant
De zomer nadert zijn einde en de vakanties zijn voorbij. Toch wel een beetje jammer, want de zomer is een mooie tijd met soms ook verrassende belevenissen en ontmoetingen. Zo werd ik een paar weken geleden gebeld door Henk Hortensius uit Vlissingen. Hij vertelde dat hij geboren was in de voormalige gereformeerde pastorie aan de Dodingawei, toen zijn vader, eveneens Henk Hortensius genaamd, daar als kandidaat-predikant hier was beroepen. Dat was in de jaren 1952- 1957. Deze man is inmiddels ruim 90 jaar en hij zou nog heel graag een keer naar Engwierum willen komen. Dat hebben we geregeld en zo we hebben met elkaar de oude pastorie kunnen bekijken en we zijn ook in de voormalige gereformeerde kerk, nu de ‘Vangpijp’, geweest. Een wandeling door het dorp met verhalen over vroegere mensen en tijden en tenslotte een bezoek aan de huidige Dorpskerk, waar de naam van deze oud-voorganger terug te vinden is op het predikantenbord. Het was een mooie middag, waar deze mensen echt van hebben genoten. Dank aan Annie Dijck-Huisman voor de rondleiding door de ‘pastorie’ en aan Jantsje Bakker-Wijma en zus Klaske, voor de verhalen over de kerk, de mensen en het dorp!
Aan de andere kant kan het niet altijd zomer blijven. En daarom beginnen we ook weer met de eerste activiteiten, die er in het kerkelijke seizoen op het rooster staan. Zo mogen we a.s. zondag het Heilig Avondmaal vieren, waarbij ds. Bernard de Boer de voorganger is. Tot voor kort was hij de dienstdoend predikant in Oudwoude-Westergeest, maar sinds een jaar is hij emeritus en woont in Kollum.
Op zondag 22 september hopen we dan als gemeente onze Startzondag te vieren. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe een en ander zal worden ingevuld, maar met elkaar hopen we in elk geval op een goede en inspirerende dienst. Na de viering is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken.
Rest mij om u en jullie allemaal goede weken toe te wensen en hartelijk te groeten,
                                                                                                                      ds. Warner Veltman

Verjaardagen in september
  5 september Hielke Veendorp, De Dobbe 8
14 september Alie Bouma-Nauta, Dodingawei 7
U beide van harte gefeliciteerd en een gezond en gezegend nieuw levensjaar toegewenst!


Huwelijksjubileum
Op 14 september is het feest aan de Kampen 36. Op die dag is het namelijk 25 jaar geleden, dat Pieter Wiersma en Colette Prior in het huwelijksbootje gestapt zijn en elkaar hun woord van trouw hebben gegeven. Dat woord hebben ze al die jaren inhoud gegeven, in goede en slechte tijden, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid.  Als gemeente willen wij het hen beiden hiermee van harte feliciteren en natuurlijk ook de kinderen Rebecca, Liam en Christie! We wensen hen met elkaar, met familie en vrienden een hele mooie dag toe!

Waadwente
Ze is even weer thuis geweest in haar eigen huis aan de Bûtendykswei, maar dat bleek toch niet vol te houden. Daarom is mw. Froukje Stuursma-Wielinga weer opgenomen in de Waadwente te Dokkum, afdeling Jol, kamer 18. Het is jammer dat oude bomen en mensen verplaatst moeten worden, maar we hopen toch dat ze enigszins haar draai hier kan vinden. Een kaartje of een bezoekje zal haar zeker goed doen.

Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 20 september 2019 op de Mûnebuorren 9 of via de email: .

 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.