PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Predikant  :  Pastoraal Werker, Ds J. Stander Westerdiepswal 4, 9291CH Kollum
                    Tel: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com

Voorzitter  :  W. M. de Graaf, de Buorren 18, 9132LX Engwierum
                    Tel: 0511- 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl

Scriba       :  Vacant

Website    :  www.kerkengwierum.nlEngwierum  6 – 2023


Zondag   26 maart

Geen dienst in onze kerk.Zondag  2  april  Palmpasen

Laatste zondag van de vastenperiode.
Wij gedenken de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel. Waar Hij juichend door de mensen werd begroet met palmtakken.

09.30 uur DS. J. van Buuren, Kollum.

Collectes:
1ste voor de Diaconie
2de  voor de KerkWitte Donderdag 6 april  H.A.

Tijdens dit avondmaal gedenken wij Jezus’ laatste Avondmaal met zijn leerlingen.
Zichtbaar wordt dit in dit gebaar dat je samen bent, dat anderen met je delen, dat God het leven met ons deelt.

19.30 uur  Ds. J. Bakker,  Feanwâlden.

Collectes:
1ste Diaconie – Kerk in Actie Werelddiaconaat
2de  Kerk.


Goede Vrijdag  7 april

Op deze dag gedenken wij de kruisiging en dood van Jezus.
Jezus werd volgens de Bijbel veroordeeld tot de kruisdood door Pontius Pilatus op de heuvel Golgotha.


19.30 uur Ds. J. Bakker,  Feanwâlden

Geen collectes.Pasen  9 april

 Opstanding Van Jezus uit de dood.

10.00 uur  Ds. J. Bakker,  Feanwâlden.

Collectes:
1ste Diaconie
2de  Kerk. 
 Pastoraat

Jarig in april

Op 13 april dhr. J.W. Stuursma, Dodingawei
Op 24  april mevr. Wilman- Lenting, Uniastrjitte 32 Ee
Op 24  april dhr. A. J. Stellema, Lytse wei
Op 27  april mevr. Van Dijk- Kooistra, Sylsterwei DNZ

Namens de Gemeente wensen wij u alvast een fijne verjaardag en Gods zegen voor de toekomst.


Verhuisd
Onlangs is dhr A. Kempenaar verhuisd van de Waadwente naar Neibertilla in Drachten.
 Afd. de Buorren  kamer 2
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten.

Namens de Gemeente wensen wij Oane hier een goede tijd toe, en hopen dat hij zich op zijn gemak mag voelen en het een veilig thuis voor hem mag zijn!

Zieken

Bij de kerkenraad zijn geen namen bekend van mensen die in het ziekenhuis verblijven. Mocht dit wel het geval zijn dan wensen wij hem of haar namens de gemeente veel sterkte toe. Ook alle zieken thuis willen wij laten weten dat onze gedachten bij hen zijn. Ook denken wij hierbij aan allen die vermoeid door het leven gaan, belast door ziekte of zorg. Wij wensen hen Gods nabijheid toe.
Wilt u graag een gesprek met onze pastor dominee Stander neemt u dan contact met hem op via: 0623756571


Kopij

Het volgend nummer van de Geandewei verschijnt 7 april.
Kopij is van harte welkom en mag aangeleverd worden tot 31 maart op pgengwierum@geandewei.nl


 


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.