PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Protestantse Gemeente Engwierum 20-2023

Protestantse gemeente
Predikant          : Ds. J. Stander, Westerdiepswal 4, 9291 CH Kollum
                          Tel.: 06 23756571, E: johanstander1956@gmail.com
Voorzitter         : W.M. de Graaf, De Buorren 18, 9132 LX Ingwierrum
                          Tel.: (0511) 408807, E: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba              : vacant
                        : E: scribapgengwierum@gmail.com
Website            : www.kerkengwierum.nl


Zondag 12 november
9.30 uur           : Ds. T.A. Huttinga uit Burgum
                          Deze ochtend zullen we zowel Dankdag als
                           de bediening van het Heilig Avondmaal vieren.
Collectes          : 1ste voor de diaconie, Kerk in Actie Werelddiaconaat
                          2de voor de Kerk

Zondag 19 november
Geen dienst in onze dorpskerk.Van de kerkenraad
Verkiezing ambtsdragers
Inmiddels zijn alle enveloppen opgehaald en gaan we tellen en kijken wie er bereid is mee te helpen aan het opbouwen van onze Protestantse Gemeente in een tijd waarin de maatschappelijke ontwikkelingen ons noodzaken anders naar “samen gemeente-zijn” te kijken.

Gezellige middag
Nu het herfst is willen wij weer starten met onze gezellige middag! We kunnen even bijpraten. Ook kun je meedoen met de spelactiviteiten of creatief bezig zijn. Natuurlijk is er thee en koffie met iets lekkers erbij. Je bent van harte welkom op donderdag 16 november a.s. om 14.00 uur in ‘t Lokaal!
Jantje (tel. 408381) en Aukje (tel. 408454).Agenda november
  1. november, 1.30 uur, ds. H.F. de Vries: regionale gespreksgroep in ’t Koetshûs te Easternijtsjerk. Info hierover is te vinden in ’t Lokaal en de dorpskerk. 
  1. november, 9.30 uur, ds. T.A. Huttinga: dankdag en bediening van het Heilig Avondmaal.
                  12  november, 14.00 uur, ontmoeting jeugd 12-16 jaar in de dorpskerk. Ds. Johan
                   Stander zal hierbij aanwezig zijn. Het is geen dienst of club, maar bedoeld als
                   een gezellige ontmoetingsmiddag. Iedereen is welkom, dus je kunt ook een
                   vriend/vriendin meenemen!
  1. november, 15.00 uur: gespreksgroep in de dorpskerk o.l.v. ds. Johan Stander.
                  14  november, 19.30 uur: kerkenraadsvergadering in ’t Lokaal.
  1. November, 9.45 uur: uitnodiging van PG EOJ voor een koffieochtend in It Anker.
                   Er is een spreker over Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Van harte welkom!
  1. november, 14.00 uur: gezellige middag in ’t Lokaal.
                  26  november, 9.30 uur: laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag worden
                 ook overledenen herdacht. De dienst wordt geleid door ds. C. Neef uit Kollum. Van
                 harte welkom!


Pastorale zorg
Ds. Johan Stander verricht vele pastorale bezoekjes in onze gemeente. In Ingwierrum, maar ook bij mensen die inmiddels buiten Ingwierrum wonen. Laten ook wij elkaar niet vergeten.
Ds. F. Werkman gaf in de dienst van 29 oktober j.l. een mooi lied om te zingen. Dit lied kan iedereen die zich eenzaam, verdrietig, angstig, ziek of kwetsbaar voelt misschien troost bieden:

Lied 221, vers 1
“Zo vriendelijk en veilig als het licht,
Zo als een mantel om mij heen geslagen,
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.”

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 24 november a.s. Kopij kan aangeleverd worden t/m vrijdag 17 november via de mail. E: scribapgengwierum@gmailcom


 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.