PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Het kerkgebouw

Het kerkgebouw

 In het jaar 1746 vond kerkbouw plaats te Ingwierrum. Men veronderstelt dat het oude kerkje te klein werd want het inwonertal was fors toegenomen. Dit kwam mede door de bouw van het sluizencomplex te Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1729, de inpoldering en intensievere scheepvaart. De toren is veel ouder dan de kerk. Boven de ingang van de kerk is een stichtingssteen geplaatst met het opschrift:

"De gunst van armen en rijken vertoonde nimmer zich so sterk als in de bouw van dese kerk door algemene liefdesblijken. Toen leide Piebe Talmaas hand den eersten steen van haere muuren. Zij moest den roest des tijds verduren met Leeraars van gesond verstand.

Den 14 Juny 1746."

Deze familie Talma heeft lange tijd banden met het kerkelijk leven in Engwierum gehad en heeft die nog. Er is nog een Talma lid van de vereniging 'De Commune'.


 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Om de 2 weken, is er om 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Ingwierrum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.