PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Contact gegevens Contact gegevens
Voorzitter: 
Dhr. W.M. de Graaf, de Buoren 18, 9132 LX Engwierum
tel: 0511-408807 email: w.m.degraaf@knid.nl
Scriba:
VACANT
Ouderlingen:
Mevr. G. Meter, de Buorren 10 LX, tel. 0511 408249
email: g.meter@knid.nl
Wijk: It Roster-De Buorren-De Dobbe-Tsjerkepaad
VACANT
Wijk: De Kampen-Bûtendykswei- Skûle-Lytse wei
Dhr. H. Nutma, Dodingawei 23, 9132 EB Engwierum tel.:0511  408676 email: hs.nutma@knid.nl
Wijk: Kwelderweg-Sylsterwei-Nylân-Mûnebuorren- Meckema State-Dodingaweg
 
Diaconie:
Mevr. S. de Vries-van Dijk, de Buorren 21, 9132 LW, Engwierum tel: 0511-408203
Mevr. M. Bosma-Bouma, It Roster 13,9132 LR , Engwierum tel: 06-36570889

Boekhouder van de diaconie:
Dhr. R. de Haan, It Roster 10, 9132 LT Engwierum,
tel.:0511 408587 email: rfdehaan@hotmail.com
Rekeningnr.: NL 15 RABO 03461.36.040

Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. Y. Miedema, de Kampen 43, 9132 LV Engwierum, tel. 06 51226087
Dhr. W.M. de Graaf, Bûtendykswei 18, 9132 LX Engwierum, tel. 0511-408700
Dhr. K. Nouta, Mûnebuorren 31, 9132 EJ Engwierum, tel. 06 30212419

Boekhouder van het college van kerkrentmeesters:
Dhr. J.J. Stuursma, Bûtendykswei 30A, 9132 LN Engwierum,tel.:0511 408414
email: janjaapstuursma@hotmail.com
Rekeningnr.: NL 54 RABO 03461.03.037 t.n.v.
Prot. Gem. te Engwierum

Organisten:
Mevr. N. Stuursma-de Bruin, Dodingawei 41, 9132 EC Engwierum,
tel.: 0519-518260 email: nynkest@hotmail.com
Dhr. R. Huyzer, De Wetterwille 96, 9207 BL Drachten,
tel.: 0512-546050 email: r.huyzer@gmail.com
 
Bezoekdames:
Mevr. T. Veendorp-de Braak, De Dobbe 8, 9132 LZ Engwierum tel.:0511  408456
Mevr. A. Nutma-Meinsma, Dodingawei 23, 9132 EB Engwierum tel.:0511  408676
Mevr. E. de Graaf-Helder, Lytse Wei 3, 9132 LL Engwierum tel.:0511 408248

Kerkblad Geandewei:
Redactie: Mevr. G. Meter, de Buorren 10 LX, tel. 0511 408249
email:geandewei.engwierum@gmail.com
Bezorging: Fam. v.d. Bij, It Roster 7, 9132 LR Engwierum
Een abonnement is € 18,= per jaar.

Ledenadministratie LRP:
Mevr. A. Schreiber-Kampen, Mounebuorren 9, 9132 EG, Engwierum tel.:06-33106710
email: akkie238@gmail.com

 
 
 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Engwierum:

Beleidsplan 2019-2023

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.