PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

  ENGWIERUM   9-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zondag  9 mei
Geen Dienst


Donderdag 13 mei  Hemelvaart
Geen Dienst


Zondag 16 mei
Geen Dienst

Van uit de kerk
 In de afgelopen week zijn de stembriefjes weer rondgedeeld. Voor een aantal kerkenraadsleden is er een eind gekomen aan hun ambtstermijn. Om de kerkenraad weer op peil te krijgen hebben we uw hulp nodig. Voor de heer Klaas Dijkstra zijn wij op zoek naar iemand die zich wil kandideren voor de functie van kerkrentmeester. Hij of zij zal een taak gaan vervullen tesamen met twee andere kerkenraadsleden die van grote betekenis is voor de gemeente. Klaas heeft aan het eind van zijn vierjarig ambt nog eens twee extra jaren gekoppeld, en wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Wij nemen afscheid van een betrokken en loyaal lid van de kerkenraad.

Eveneens vraagt de kerkenraad uw hulp bij het vinden van een Diaken.
Mevrouw Alie Brouwer-Poelstra heeft besloten na het vervullen van haar vierjarig termijn als diaken afscheid te gaan nemen. Diaken zijn wil zeggen dienstbaar zijn aan de gemeente en Alie heeft zich daar liefdevol en met grote toewijding voor ingezet. Zij is evenals Klaas een zeer gewaardeerd lid van de kerkenraad geweest.

De heer Yko Miedema zijn ambtstermijn van 4 jaar als kerkrentmeester liep ook ten einde, maar Yko heeft nog een jaar bijgetekend, waar wij weer heel erg blij mee zijn.


Beroepingscommissie

Geachte kerkenraden,
Hierbij een uiteenzetting van de resultaten van de beroepingscommissie tot en met eind april 2021:

Wij hebben 14 april vergaderd, waarbij we onder andere de uitgebreide vacature hebben besproken en goedgekeurd voor publicatie. Deze vacature is inmiddels naar jullie scriba verstuurd en op de websites van beide gemeenten geplaatst.

Echter, zoals in de vorige maandelijkse berichtgeving vermeld, zou de vacature in Woord en Weg, verschijningsdatum 23 april j.l. worden vermeld, evenals op de PKN vacaturesite en in de Nieuwsbrief. Helaas is de vacature niet opgenomen in deze editie van Woord en Weg. Om de zorgvuldigheid te kunnen waarborgen en wij groot belang zien in de publicatie in Woord en Weg (oplage 25000 exemplaren, doelgroep predikanten), hebben wij besloten de vacature in de editie met verschijningsdatum 11 juni 2021 te plaatsen en de reageertermijn te verlengen van 17 mei 2021 naar 20 juni 2021.

Bijgaand vinden jullie de gewijzigde vacature, deze is ook reeds gedeeld met de websitebeheerders.Met vriendelijke groet,

                                                                                                          Gerke Zijlstra, secr

Pastoraat

Hemelvaart

Zoek Christus niet in het verleden,
Niet in de nevel van de tijd.
Zoek in de wonden van het leven
Zijn tegenwoordigheid.
Hij lijkt zo ver van ons verwijderd
Maar is ons rakelings nabij.
Hij die verhoogd werd na zijn lijden
Is mens aan onze zij

Zijn koninkrijk is ons gegeven
In onrust moeite en gemis
Totdat in de wolken uitgesneden
Zijn dag gekomen is

                                                                                                                       Rene van Loenen

Jarig

Door een fout is de verjaardag op d.v 14 mei van mevr G. Vries-Talsma van it Nylân niet in het verjaardagsoverzicht van mei gekomen, excuus hiervoor, namens de gemeente alvast gefeliciteerd en wensen u samen met uw man een fijne dag toe.

  Zieken

Bij de kerkenraad zijn geen namen van zieken bekend die verblijven in het ziekenhuis. Is dat wel het geval dan wensen wij hen heel veel kracht en sterkte toe. Thuis verblijven ook mensen die zorg nodig hebben en aandacht, ook hen wensen we allen Gods liefde toe.

Kopij
De volgende Geandewei verschijnt op 14 mei. Kopij hiervoor is van harte welkom en kan aangeleverd worden bij Gerda Meter de buorren 10 of digitaal
pgengwierum@geandewei.nl 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.