PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
ENGWIERUM   4-2021


Zondag  28  februari
Geen dienst

Zondag   7  maart
Geen dienst

Er is niets zo heilzaam in een tijd van onwetendheid en onrust om je blik te gaan richten op de toekomst.
Hopende dat er gauw een eind zal komen aan deze tijd, mogen we uitzien naar de Nieuwe Morgen.
De tekst van het hieronder afgebeeld liedje.
              
De oorspronkelijke Noorse tekst is van Hans Olav Moerk. John Bell vertaalde dit lied in dit stadium                                                         
van coronatijd, waarin mensen er naar uitzien elkaar weer te ontmoeten en te omhelzen. De Noor Hans Olav Moerk vertelt in een toelichting het verhaal dat hem inspireerde voor dit lied. Bij de ramp met de veerboot Estonia in 1994, klommen twee mensen op de romp van het gekapseisde schip en ontmoetten elkaar daar. Daar maakten zij de afspraak dat, als zij het beiden zouden overleven, zij elkaar een half jaar later zouden ontmoeten in een cafe in Oslo. Daarna sprongen zij in het water en probeerden zwemmend zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl er velen verdronken toen het schip uiteindelijk zonk. En zo geschiedde: een half jaar later ontmoeten zij elkaar, toen alle ellende inclusief het verlies van geliefden achter de rug was.

Hetzelfde gevoel kreeg de schrijver van het lied aan het begin van de coronatijd: het zou een onheilspellende ramp worden, waarvan niemand op dat moment wist hoe die zich verder zou ontwikkelen. Regeringsleiders wezen op de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog. Vanuit dat gevoel schreef Moerk de tekst: hoe opgelucht zullen we wel niet zijn als alles achter de rug is. Zoals die twee mensen in dat cafe in Oslo op een voorjaarsdag, een nieuwe morgen. John Bell vertaalde dit lied en Anneke van Giersbergen vertolkt het op de melodie van “ We ‘ll meet again” van Vera Lynn.
Overgenomen


Liedje

 Straks bijeen

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
Opgetogen; de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
Een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
Na het leed dat we hebben doorstaan,
Dat wij zien wat het nieuwe betekent
En daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder Aarde,
Goed te zorgen nu en altijd.


Pastoraat


Alsnog een aankondiging van het 55 jarig huwelijk van het echtpaar J.Wilman-Lenting dat ten tijde van verschijnen van de nieuwe Geandewei juist plaats heeft gevonden op 24 februari
Namens de gemeente hopen wij dat dit heugelijk gebeuren ondanks coronatijd toch een feestelijk tintje heeft mogen krijgen. Hierbij nog van harte geluk gewenst en hopende dat Gods zegen u moge vergezellen op uw verdere levenspad.


Jarigen in de maand maart

2    maart   dhr    R. Vlieger aan de Mounebuorren
21  maart   mevr A.H.Dijck-Huisman van de Dodingawei
Beide jarigen wensen we een feestelijke dag toe in het bijzijn van hun naasten en Gods nabijheid op hun verdere levensweg.


Kopij

De volgende Geandewei verschijnt over twee weken op 12 maart
Kopij is van harte welkom en kan aangeleverd worden tot 5 maart bij Gerda Meter de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl
 
 
What do you want to do ?
New mail
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.